FAQ

Najczęściej zadawane pytania...

Uregulowania prawne pauza 45' w kabinie dla pojazdu, na terenie UE dla busów i ciężarówek


Belgia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy oraz Luksemburg - w tych państwach zostało zakazane spanie w kabinie, a lista państw tylko rośnie. Najostrzejsze kary dotyczą odbywania cotygodniowego odpoczynku wynoszącego ponad 45 godzin (znanego powszechnie wśród kierowców i zarządzających jako pauza 45?). Uregulowania prawne Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku jako ?regularny tygodniowy okres odpoczynku? uważany jest ten, który trwał co najmniej 45 godzin, a ?skróconym? jest ten trwający mniej niż 45 godzin. Co więcej, zgodnie z tym samym rozporządzeniem, kierowca busa i ciężarówki może zdecydować się skorzystać z odpoczynku we własnym pojeździe (czyli kabinie). Źródło problemu wynika z Artykułu 8, ustępu 8, gdzie określone zostało, że kierowcy mogą pozostać w kabinie wyłącznie w przypadku skróconego (lub dziennego: 9 godzin) odpoczynku. Jednakże rozporządzenie nie ustaliło grzywny w przypadku odbycia tego trwającego ponad 45 godzin. Wyżej wymienione państwa postanowiły uregulować tę kwestię, wprowadzając przymus przedstawiania dowodów, że kierowcy busów i ciężarówek nie odbyli pauzy 45? w pojeździe oraz nakładania grzywny, jeżeli nie są w stanie takiego dowodu okazać. Wysokie kary W zależności od państwa europejskiego obowiązują różne kary. Z najdotkliwszymi można spotkać się we Francji, gdzie za nieprzestrzeganie przepisów zarówno kierowca, jak i zarządca może odbyć rok w więzieniu i zostać ukarani grzywną w wysokości 30 tysięcy euro. W Belgii kwota ta wynosi 1800 euro, a w Wielkiej Brytanii 300 funtów, jednak dotyczy to wyłącznie korzystania z pauzy 45? w niedozwolonym miejscu. W Holandii jest to 1500 euro, w Niemczech tyle samo (ale tylko dla przewoźnika - 500 euro dla samego kierowcy), a we Włoszech 1668 euro. Jednak w przypadku przepisów włoskich, spanie w kabinie jest równoznaczne z brakiem odbycia obowiązkowego regularnego odpoczynku. Warto również dodać, że Włochy posiadają dodatkowe utrudnienia o charakterze infrastrukturalnym - brakuje baz hotelowych bądź są położone za daleko od parkingów. Jednocześnie w Niemczech akceptowane jest realizowanie odpoczynku na autohofach. W Hiszpanii od 1 lipca 2018 roku mandat może wynieść nawet 3290 euro bądź więcej - jest uzależniona od czasu odpoczynku spędzonego w kabinie.